Renovering av vagnar

Först ska man ställa frågan om man verkligen behöver renovera/restaurera sin vagn eller om man kan behålla den i original. En vagn kan vara vacker i original samt sannolikt mer värd i original- skick. Behövs vagnen ändå renoveras ska man tänka på vilken nivå man ska lägga renoveringen på. Renovering/restaurering av gamla hästvagnar kräver noggrannhet, tid och tålamod. Som med all renovering/restaurering så krävs att man gör ett riktigt bra underarbete. Skrapar, slipar, grundmålar, spacklar slipar igen grundmålar, spacklar och grundmålar igen för att sedan måla 8-15 lager färg som är lika tunn som ovispad grädde. Allt smide blästras och grundmålas med rostskyddsfärg.  Det är av yttersta vikt att färgen är så tunn och att man lägger 8-15 lager färg (ibland får man lägga fler lager) för att få en slät och fin yta. Sedan lägger man 2 lager med klarlack. Målar man med för tjock färg så blir det inte bra och det ser amatörmässigt ut. Men det går naturligtvis betydligt fortare att lägga 2 lager med tjock färg än 15 lager med tunn färg. Man måste lära sig att ha tålamod och att låta hantverket får ta sin tid.

Steg 1: Börja med att dokumentera hela vagnen så man vet var linjeringen och andra detaljer ska sitta. Om det inte finns original-märkning på hjulen så är det viktigt att märka upp var hjulen satt så de hamnar på rätt ställe igen.

Steg 2: Skrapa trärent (smidet blästras och grundmålas)

Steg 3: Slipa

Steg4: Grundmåla och spackla 3 lager.

Steg 5: Måla med täckfärg 8-15 lager.

Steg 6: Linjering

Steg 7: Klarlack 2 lager.