Våra Hästar

1030
Jack född 2009 e:Gimli u:Gullita
1027
Atlas född 2006 e:Vind u:Mysan
1037
Doris född 2008 e:Orm u:Dis

Doris ’